Tjänster

Kommersiell strategi

Jag erbjuder stöd och vägledning för arbete med tillväxtplaner eller affärsplaner, baserat på områden som:
– sortiment och tjänster
– försäljningskanaler
– geografiska områden
– konsumentsegment

Det kommer alltid vara med ett helhetsperspektiv och inkluderar organisation, människor, sortiment och tjänster samt värderingsgrundat och systematiskt strukturerat för just din business.

Handelsmannakunskap

Analog och grundläggande kunskap i butiksarbete inom områden som berör:
– konsumenternas beteende i butik
– sortimentskunskap & säljstyrning
– enkelt att handla
– kommersiellt utnyttjande av ytor
– presentationsteknik

Ibland blir det för mycket data och för komplicerade revenues. Med min vägledning tar vi oss an basen i kundmöten, säljstyrning och sortimentskunskap och fokus på en bra mix av tillväxt och lönsamhet.

Mentorskap

Kanske behöver du eller någon i din närmaste omgivning stöd i en chefsroll eller vägledning i karriären. Med min kunskap och mina egna erfarenheter som grund utmanar och stöttar jag på vägen framåt. Vi gör det tidsbestämt och med en tydlig förankring med uppdragsgivare och alltid med en balans mellan hjärta och hjärna.

Inspirationsföreläsningar

Om ledarskap, personlig utveckling, VED (Vilja, Engagemang, Drivkraft). Självklart med utgångspunkt i egna erfarenheter, egna upplevelser och lärdomar. Och så några anekdoter på det..

Rulla till toppen