Handelsmannaskap

Analog och grundläggande kunskap i butiksarbete inom områden som berör:
– konsumenternas beteende i butik
– sortimentskunskap & säljstyrning
– enkelt att handla
– kommersiellt utnyttjande av ytor
– presentationsteknik

Ibland blir det för mycket data och för komplicerade revenues. Med min vägledning tar vi oss an basen i kundmöten, säljstyrning och sortimentskunskap och fokus på en bra mix av tillväxt och lönsamhet.

Rulla till toppen