Jag heter Freddy Johansson. Hej!

Ledarskap och utveckling har kommit att bli en viktig del av mitt liv och min livsfilosofi. Man kan säga att det till stor del har format mina vuxna år och min yrkeskarriär. Jag bär av egen erfarenhet på en stark övertygelse om att utveckla människor och verksamhet tillsammans och att det inte alltid handlar om mig, men att det börjar med mig. Att aktivt jobba med självinsikt och först kunna leda sig själv för att sedan inspirera, motivera, utmana och stötta andra för att uppnå gemensamma mål och i arbetslivet skapa en positiv arbetsmiljö som ger förutsättningar för goda resultat.

Med massor av erfarenhet och kunskap i bagaget så vill jag gärna dela med mig och stötta andra människor, företag eller organiastioner med dess verksamhet och utveckling. Kontakta mig gärna så pratar vi mer om era behov och tänkabara lösningar.

Kommersiell strategi

Jag erbjuder stöd och vägledning för arbete med tillväxtplaner eller affärsplaner, baserat på områden som:
– sortiment och tjänster
– försäljningskanaler
– geografiska områden
– konsumentsegment

Det kommer alltid vara med ett helhetsperspektiv och inkluderar organisation, människor, sortiment och tjänster samt värderingsgrundat och systematiskt strukturerat för just din business.

Handelsmannaskap

Analog och grundläggande kunskap i butiksarbete inom områden som berör:
– konsumenternas beteende i butik
– sortimentskunskap & säljstyrning
– enkelt att handla
– kommersiellt utnyttjande av ytor
– presentationsteknik

Ibland blir det för mycket data och för komplicerade revenues. Med min vägledning tar vi oss an basen i kundmöten, säljstyrning och sortimentskunskap och fokus på en bra mix av tillväxt och lönsamhet.

Mentorskap

Kanske behöver du eller någon i din närmaste omgivning stöd i en chefsroll eller vägledning i karriären. Med min kunskap och mina egna erfarenheter som grund utmanar och stöttar jag på vägen framåt. Vi gör det tidsbestämt och med en tydlig förankring med uppdragsgivare och alltid med en balans mellan hjärta och hjärna.

Inspirationsföreläsningar

Om ledarskap, personlig utveckling, VED (Vilja, Engagemang, Drivkraft). Självklart med utgångspunkt i egna erfarenheter, egna upplevelser och lärdomar. Och så några anekdoter på det..

Rulla till toppen